00Gün
00Saat
:
00Dakika
:
00Saniye

 DAVET MESAJI


Saygın Bilim Derneği (SAYBİLDER – Türkiye), uzun süredir düzenlediği Saybilder Congress Days etkinliğini bu sefer Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye), University of Ibn Khaldun (Tunus) ve ISTEUB (University of Carthage – Tunus) kurumlarının akademik desteği ile gerçekleştirecektir. Saybilder Congress Days etkinliği dört akademik alanda (eğitim, sürdürülebilir kalkınma, sosyal bilimler, dil-edebiyat ve kültür) gerçekleşmektedir. Şimdiye kadar farklı ülke ve şehirlerde 16 kere düzenlenen bu etkinliğin on yedincisi 02-06 Kasım 2023 tarihlerinde Antalya’da olacaktır.


17. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi’nin temel hedefleri şöyle özetlenebilir:


❖ Dil, çeviri ve çeşitli bilimler arasındaki ilişkiye odaklanmak;

❖ Dil ve edebiyat alanlarında araştırmayı teşvik etmek;

❖Tüm disiplinlerde dil, edebiyat ve kültürel çalışmalarına odaklanan bilimsel araştırma ve çalışmalara ilgiyi arttırmak;

❖ Dil, edebiyat ve kültür araştırmaları ile ilgilenen bilim insanı, araştırmacı ve uzmanların birbirleriyle sosyal iletişimini sağlamak, aralarındaki iletişimi ve bilimsel ortaklıkları geliştirmek;

❖ Dilin, edebiyatın ve kültürün önemi konusunda birey, aile, toplum, devlet ve özel kurumlar düzeyinde farkındalık yaratmak;

❖ Dil, edebiyat ve kültürel çalışmalara odaklanan ve üzerinde çalışan girişimleri ve başarılı deneyimleri artırmak;

❖ Dil, edebiyat ve kültür öğrenimini ve öğretimini geliştirmek için deneyimlerden ve araştırmalardan yararlanmanın yollarını aramak;

❖ Her düzeyde dil, edebiyat ve kültürle ilgili raporları, çalışmaları, testleri ve standartları geliştirmek;

❖ Yönetim, eğitim, işgücü piyasası ve medyada baskın dili, edebiyatı ve kültürü empoze eden politikaları, mevzuatı ve planları gözden geçirmek, bunlarla ilgili farkındalık oluşturmak;

❖ Dile, edebiyata ve kültüre hizmet edecek çağdaş eğitim kaynaklarını araştırmak;

❖ Tüm eğitim kademelerinde anadilde eğitim ve öğretiminin önemini vurgulanması sağlamak;

❖ Yabancı dil öğretimine ilginin tartışılması;

❖ Ulusal ve uluslararası düzeylerde diyalog, iletişim ve bilgi alışverişini teşvik etmek;

❖ İnternette dil, edebiyat ve kültür araştırmaları ile ilgili içeriklerin arttırılması, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.


Bu kongrenin dil, edebiyat ve kültür konularında farkındalık oluşturması ve bu konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme sağlaması hedeflenmektedir. Bu amaçla farklı ülkelerden uzmanlar ve araştırmacılar davet edilmiş, üç dilde duyurular yapılmış ve geniş bir çevreye kongrenin haberleri ulaştırılmıştır. 


Saygılarımla…


Prof. Dr. Yakup Civelek

Ankara Hacı Bayram Üniversitesi

 KONGRE MERKEZİ

Porto Bello Hotel Resort & Spa (Antalya)

Adres: Liman, Akdeniz Blv. 07070 Konyaaltı/Antalya

 BAŞLICA TEMALAR


❖ Dilbilim ve filoloji,

❖ Modern diller ve lehçeler,

❖ Çeviri sanatı ve kuramları, dijital çağda çevirinin zorlukları, çeviri ve yaratıcılık, serbest çalışma,

❖ Edebiyat (karşılaştırmalı, modern, çocuk, popüler vb.);

❖ Kadın ve edebiyat,

❖ Kültür araştırmaları,

❖ Estetik, edebiyat eleştirisi teorileri,

❖ Çeviri, dilbilim ve edebiyatta disiplinlerarası çalışmalar, 

❖ Sürdürülebilirlik, ekoeleştiri ve dijital dönüşüm,

❖ Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat, Sanat Tarihi, Sinema, İslam Sanatları, Güzel Sanatlar (Fotoğraf, Geleneksel Sanatlar, Grafik Tasarım, Heykel, Müzik, Plastik Sanatlar, Resim, Gösteri Sanatları, Film, Tasarım, Televizyon, Taşınabilir Kültür Varlıkları / Restorasyon ve Koruma Sanat eserleri...),

Görsel, yazılı ve işitsel medya ve basın, elektronik medya, sosyal medya, kütüphaneler ve bilişim.

 KONGREYE KATILIM ŞARTLARI


1- Katılım tüm araştırmacılara (uzman, öğretim elemanı veya öğrenci) açıktır.

2- Bir araştırmada en fazla üç araştırmacıya yer verilebilir. Proje araştırmalarında bu sayıya dikkat edilmez.

3- Araştırmanın özgün olması ve başka bir platformda yayınlanmamış veya sunulmamış olması gerekir. Sunumların özgünlüğü ve diğer tüm hukuki durumların sorumluluğu bildiride yer alan araştırmacılara aittir.

4- Bildiriler, kongrenin temalarından biriyle uyumlu olmalıdır.

5- Araştırmacılar bildiri özetlerini sunum diline ek olarak İngilizce olarak da hazırlamalıdır (her iki dilde de araştırma başlığı, araştırmacının adını ve kurumunu içerecek şekilde en az 3 anahtar kelime eklenmiş biçimde 250 ile 500 kelimelik bir özet metni olmalıdır). 

6- Bildiri özetlerini Arapça hazırlayanlar, Traditional Arabic fontu ve 14 punto büyüklüğü tercih etmelidir. 

 Kongreye katılım için lütfen sekreterya ile iletişime geçiniz: dekakkongre@gmail.com

 KONFERANS TAKVİMİ


Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi

30 Eylül 2023


Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi

(Tam metin ile başvuracak kişiler için)

15 Ekim 2023


Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi

01 Aralık 2023


Havaalanı Servisleri

03 Kasım 2023

Cuma günü Antalya Havalimanı'nda katılımcıların karşılanması ve Antalya havalimanından otele shuttle servisi: 07.00 / 12.00 / 20.00)


Online Sunumlar

2 ve 3 Kasım 2023


Yüz Yüze Oturumlar

4 - 5 Kasım 2023


Otelden Ayrılış

6 Kasım 2023

Pazartesi günü saat 12.00'den önce otelden ayrılış (Otelden Antalya havalimanına 07.00 / 12.00'de shuttle servisi)

 KURALLAR


Yazım Kuralları

1- Bildiriler; Arapça, İngilizce, Fransızca veya Türkçe dillerinde hazırlanabilir.

2- Özetlerde sunum dili İngilizce değilse, muhakkak ölçüde İngilizce özet de eklenmelidir.

3- Özetlerde konu, amaç, yöntem, veri toplama araçları, analiz ve bunun sunuçlarına yer verilmelidir.

4- Özetlerde başlık konuyu yansıtacak biçimde olmalı, metin 250-500 kelime aralığında ve en az 3 anahtar kelime eklenmiş biçimde gönderilmelidir.

5- Bildiri özetlerini Arapça hazırlayanlar, Traditional Arabic fontu ve 14 punto büyüklüğü tercih etmelidir.

6- Arapça dışındaki dillerde metin yazanlar Book Antiqua fontu ve 11 punto ile yazmalıdır.

7- Yazılarda tek satır, iki yana yaslı, kurum bilgisi tam ve unvanlara yer verilmelidir.

8- Tüm yazarlara ait iletişim bilgileri ve ORCID numaralı yazılmalıdır.

9- Sistem üzerinden gönderim yapılamadığında yazılarınızı lütfen dekakkongre@gmail.com e-posta hesabına gönderiniz.

 

Kongre Dilleri

Kongrede Arapça, Fransızca, İngilizce veya Türkçe sunum yapmak mümkündür.

 

Bildirilerin Kabul ve Yayımlanma Şartları

1- Kongreye gönderilmiş olan tüm özetler ve tam metinler hakem ve değerlendirme kurulunun onayı ile kabul edilecektir. En az iki hakemden olur almayan bildiriler ret edilecektir.

2- Sözlü sunum için kabul edilen özetler ISBN'li elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

3- Araştırmacılar tam metinlerini kongre takviminde bildirilen son tarihe kadar gönderebilirler. Tam metinler, ISBN'li elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

4- Metinlerde çalışmanın başlığı, araştırmacının ad(lar)ı, kurum bilgisi, araştırmacıların ORCID numarası, hem sunum dilinde hem de İngilizce özet, anahtar kelimeler, giriş, kaynaklar ve referanslar yer almalıdır.

 DÜZENLEME KOMİTESİ

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Yakup Civelek

Ankara Hacı Bayram Üniversitesi - Türkiye


Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb

October 6 University - Egypt


Düzenleme Komitesi Üyeleri

Prof. Dr. Eid Allawi - University Center Nour al-Bashir al-Beidh University of Skikda - Algeria

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hnoo - University of Mosul - Iraq

Prof. Dr. Sid Ahmed Soufiane - Anaaba University - Algeria

Prof. Dr. Omayma Ghanem Zaidan - Ain Shams University – Egypt

Doç. Dr. Lesia Kushmar - Kyiv National University of Trade and Economics - Ukraine

Doç. Dr. Nilay Erdem Ayyıldız - Fırat Üniversitesi - Türkiye

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye

Dr. Abdullah Al-Hatouk - University of Sidi Mohamed Ben Abdullah - Morocco

Dr. Abdullah Haddadi - Cadi Ayyad University – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi- Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Walid AbdAllah – Suez University – Egypt

Dr. Sakina Zawaghi – University of Beji Mokhtar – Algeria

Dr. Ibrahim Reda Ibrahim – October 6 University - Egypt

Dr. Saleh Al-Mukhtar Abu Bakr - Zintan University – Libya

Dr. Samir Hajj - Beit Berl Academic College, Kfar Saba – Palestine

Lecturer Dr. Adel Ismail Hassan - University of Tikrit – Iraq

Lecturer Dr. And Sun Zino Hamad - University of Mosul – Iraq

Lecturer Dr. Lamia Ahmed Ali Abdullah - Directorate of Nineveh Education – Iraq

Lecturer Dr. Ruqayyah Hamed Ali - University of Mosul – Iraq

Lecturer Juman Adnan Hassan - University of Mosul - Iraq

Lecturer Ammar Ahmed Mahmoud - University of Mosul – Iraq

 BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh - Al al-Bayt University – Jordan

Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi - Mohammed V University, Rabat – Morocco

Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem - University of Maghnia, Tlemcen – Algeria

Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh - Dean of Scientific Research and Graduate Studies, Ajloun National University – Jordan

Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat - University of Science and Technology – Jordan

Prof. Dr. Amany Kamal - Ain Shams University – Egypt

Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi - Mohammed V University, Rabat – Morocco

Prof. Dr. Awati Boubaker - Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria

Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati - Mohammed V University, Rabat – Morocco

Prof. Dr. Derya Yildiz - Necmettin Erbakan Üniversitesi – Türkiye

Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt

Prof. Dr. El Mostafa Amrani - University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt

Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim - King Saud University - Saudi Arabia

Prof. Dr. Hassan Ragab - Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt

Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam - The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt 

Prof. Dr. Janan Abdullah Younes - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Khaled Hadna - University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria

Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout - Al Azhar University – Egypt

Prof. Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui - University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria

Prof. Dr. Mohamed Gaber ELmaghrabi - Alexandria University and Matrouh University – Egypt 

Prof. Dr. Mohammad Raghib Deshmukh - S.G.B. Amravati University – India 

Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh - Arab American University – Palestine

Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi - Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq

Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf - Al Azhar University – Egypt

Prof. Dr. Saida Kahil - University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria

Prof. Dr. Salah El-Din Zeral - University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria

Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady - Port Said University – Egypt

Prof. Dr. Ubaidur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal

Doç. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Doç. Dr. F. Gül Koçsoy - Fırat Üniversitesi - Türkiye

Doç. Dr. Nilay Erdem Ayyıldız - Fırat Üniversitesi - Türkiye

Doç. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye

Doç. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi – Türkiye

Doç. Dr. Süleyman Pak – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Türkiye

Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu – Nepal

Dr. Doaa M. Anwar Deeb – Bayan House for Translation, Publishing & Distribution- Egypt

Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul – Iraq

Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal – Morocco

Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat – Morocco

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Morocco

Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye

Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University – Egypt

Öğretim Görevlisi İsmail Karatekin - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Technoloji Üniversitesi – Türkiye

 ÖNCEKİ ETKİNLİKLER

Önceki Etkinlik Adı Tarih Kongre Merkezi Web Sayfası
4. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi 28-31 Ekim 2022 Antalya, Türkiye Link
16. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 28-31 Ekim 2022 Antalya, Türkiye Link
16. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi 28-31 Ekim 2022 Antalya, Türkiye Link
16. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 28-31 Ekim 2022 Antalya, Türkiye Link
15. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 21-23 Mayıs 2022 İstanbul, Türkiye Link
15. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 21-23 Mayıs 2022 İstanbul, Türkiye Link
15. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi 21-23 Mayıs 2022 İstanbul, Türkiye Link
3. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi 21-23 Mayıs 2022 İstanbul, Türkiye Link
14. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi 29-30 Ekim 2021 Antalya, Türkiye Link
14. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 29-30 Ekim 2021 Antalya, Türkiye Link
14. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 29-30 Ekim 2021 Antalya, Türkiye Link
2. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi 29-30 Ekim 2021 Antalya, Türkiye Link
1. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi 06-08 Kasım 2020 İstanbul, Türkiye Link
13.Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi 06-08 Kasım 2020 İstanbul, Türkiye Link
13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 06-08 Kasım 2020 İstanbul, Türkiye Link
13. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 06-08 Kasım 2020 İstanbul, Türkiye Link
12. Uluslararası Spor Camiası Sempozyumu 5-7 Haziran 2020 ONLINE Link
12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 5-7 Haziran 2020 ONLINE Link
12. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 5-7 Haziran 2020 ONLINE Link
12. Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi 5-7 Haziran 2020 ONLINE Link
11. Eğitim Bilimleri Sempozyumu 28 Ekim-01 Kasım 2019 Antalya, Türkiye Link
11. Spor Bilimleri Sempozyumu 28 Ekim-01 Kasım 2019 Antalya, Türkiye Link
11. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu 28 Ekim-01 Kasım 2019 Antalya, Türkiye Link
11. Sosyal Bilimler Sempozyumu 28 Ekim-01 Kasım 2019 Antalya, Türkiye Link
5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu 23-25 Mart 2019 Antalya, Türkiye Link
10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi 23-25 Kasım 2018 Hatay, Türkiye Link
Akşemseddin 3. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu 12-16 Eylül 2018 Çorum, Türkiye Link

 İLETİŞİM


Bildiri Özetleri ve Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin İrtibat Kişileri

Ülke Adı Soyadı Email Adresi Telefon Numarası
Irak Prof. Dr. Hatem Fahad Hanno hatem.90za@gmail.com 009647701667042
Cezayir Prof. Dr. Sid Ahmed Soufiane univsid.dz@gmail.com 00213 556996202
Tunus Prof. Dr. Najem Dhaher najda1900@gmail.com 00216 98272724
Fas Dr. Said Assil assil702@hotmail.com 00212666916562
Mısır Prof. Dr. Gehan Anwar Deeb gehan.deeb70@gmail.com 00201211278087
Körfez Ülkeleri Dr. Yasser Ahmad yasergomaa@gmail.com 0097337292871
Türkiye Dr. Sami Baskın dekakkongre@gmail.com 00905550315360
Diğer Ülkeler Dr. Esat Layek aslayek@gmail.com 00905426715352